Bc. Petr HONETSCHLÄGER

Diplomová práce

Datové sady a mapové produkty resortu ČÚZK a jejich využitelnost pro pozemkové úpravy

Data sets and map products of the State Administration of Land Surveying and Cadastre and their usability for land consolidation.
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat mapové produkty resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a jejich využitelnost při projektování pozemkových úprav. Diplomová práce má dvě části. V literární rešerši jsou vysvětleny základní pojmy a popsána všechna mapová díla, která spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Jsou zde popsány obsahy a možnosti využití jednotlivých map včetně jejich dostupnosti …více
Abstract:
The aim of the master's thesis is to describe the map products of the State Administration of Land Surveying and Cadastre and their applicability in planning the Land consolidation. This master's thesis consists of two parts. In literary research are explained basic terms and describe all the map series, administered by the State Administration of Land Surveying and Cadastre. There are described contents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONETSCHLÄGER, Petr. Datové sady a mapové produkty resortu ČÚZK a jejich využitelnost pro pozemkové úpravy. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9ffm8d 9ffm8d/2
16. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 5. 2018
Bulanova, L.
30. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.