Lubor Šimůnek

Bakalářská práce

Vliv růstu HDP na prezidentské volby: Případ USA

The Impact of GDP Growth on the Presidential Elections: The Case of the USA
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je důkladně prozkoumat vztah mezi procentuálním ziskem obhajující strany a růstem HDP v USA. Toto zkoumání je provedeno za účelem potvrzení nebo vyvrácení základní hypotézy teorie politicko-ekonomického cyklu (PBCT), která předpokládá, že voliči reagují na změny ekonomiky (tento předpoklad může být porušen zejména v kontextu nástupu rapidního růstu technologií během 21.století …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to thoroughly examine the relationship between incumbent party vote share and growth of GDP in USA. This research is performed in order to confirm or disprove the basic assumption of the political business cycle theory (PBCT), that voters react to the changes of economy (this could be especially violated in light of rapid technological progress present in 21st century …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81462