Kristýna Trojanová

Diplomová práce

Rodinná politikav kontextu rovných příležitostí a sladění pracovního,soukromého a rodinného života

Family policy in the context of equal opportunities and harmonization of working, private and family life.
Anotace:
Práce se věnuje rodinné politice a rovným příležitostem v souvislosti s problematikou harmonizace práce a rodiny. Hlavním cílem je analyzovat a doporučit nejefektivnější možnosti vedoucí ke zlepšení dané situace. Úvodní část práce je orientována na rodinu a její vývoj, na změny rodinného chování, rodinnou politiku v České republice a na přístupy mladé generace k manželství a rodině. Zohledňuje finanční …více
Abstract:
Thesis focuses on family policy and equal opportunities in connection with the issue of balancing work and family. The main objective is to analyse and recommend the most effective options to improve the situation. Beginning of the study is focused on the family and its development; change family behaviour, family policy in the Czech Republic and attitudes of young people to marriage and family. Taking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Vojtěch Krebs
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50748