Kristýna Trojanová

Master's thesis

Rodinná politikav kontextu rovných příležitostí a sladění pracovního,soukromého a rodinného života

Family policy in the context of equal opportunities and harmonization of working, private and family life.
Abstract:
Práce se věnuje rodinné politice a rovným příležitostem v souvislosti s problematikou harmonizace práce a rodiny. Hlavním cílem je analyzovat a doporučit nejefektivnější možnosti vedoucí ke zlepšení dané situace. Úvodní část práce je orientována na rodinu a její vývoj, na změny rodinného chování, rodinnou politiku v České republice a na přístupy mladé generace k manželství a rodině. Zohledňuje finanční …more
Abstract:
Thesis focuses on family policy and equal opportunities in connection with the issue of balancing work and family. The main objective is to analyse and recommend the most effective options to improve the situation. Beginning of the study is focused on the family and its development; change family behaviour, family policy in the Czech Republic and attitudes of young people to marriage and family. Taking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Vojtěch Krebs
  • Reader: Lucia Bartůsková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50748