Martina Přikrylová

Bachelor's thesis

Nástroje etického řízení vybraných firem

The ethical management tools of selected companies
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na využívání nástrojů etického řízení firem. Jejím cílem je porovnat teoretické poznatky o způsobech etického řízení firem s praxí ve stovce nejobdivovanějších firem České republiky. V bakalářské práci je teoreticky vymezena podniková etika a etické řízení firem. Jednotlivé nástroje etického řízení jsou v práci popsány a dvěma z nich, jimiž jsou etický kodex a etický audit …viac
Abstract:
This thesis is focused on the use of companies' ethical management tools. Its aim is to compare the theoretical knowledge of the ethical management tools in various companies with the real life situations. It was targeted on the top one hundered of the most admired companies in the Czech Republic. This thesis defines business ethics and ethical business management tools, which are the code of ethics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedúci: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přikrylová, Martina. Nástroje etického řízení vybraných firem. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní