Mgr. Sabina Prokopová

Bakalářská práce

Program psychosociální péče o pacientky s poruchami příjmu potravy na jednotkách intenzivní psychiatrické péče

The program of psychosocial care for patients with eating disorders in intensive psychiatric care
Anotace:
Cílem práce je představit program psychosociální péče o pacientky s poruchami příjmu potravy na jednotkách intenzivní psychiatrické péče. Teoretická část práce předkládá základní informace o poruchách příjmu potravy a charakterizuje pacientky s tímto onemocněním zejména z pohledu komplikací, které jim do života poruchy příjmu potravy přináší. Další kapitoly pojednávají o dosavadních programech péče …více
Abstract:
The purpose of this thesis is presenting program of psychosocial care for patients with eating disorders in intensive psychiatric care. Theoretical part brings basic information about Eating Disorders and also characteristic of these patients especially in connection with their complication due to these disorders. The next chapters are about actual health programs of care for these patients and also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta