Bc. David Sem

Diplomová práce

Význam měření a vyhodnocování pro řízení výkonnosti MSP

The signifikace of measurement and evaluation of performance management small and medium enterprise
Anotace:
Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocováním výkonnosti MSP prostřednictvím finančních i nefinančních metod. Práce dále charakterizuje koncepci systému výkonnosti MSP a vyhodnocuje pro zvolenou firmu nejvhodnější metody měření, které následně uvádí v případové studii. Pro měření výkonnosti zvoleného podniku FASEM s.r.o. byla provedena nejen finanční analýza (absolutní, poměrové, rozdílové ukazatele …více
Abstract:
The diploma thesis deals with measurement and evaluation of SME performance through financial and non-financial methods. The thesis further characterizes the concept of SME performance system and evaluates for the selected company the most suitable methods of measurement, which are subsequently mentioned in the case study. To measure the performance of the selected business, FASEM s.r.o. not only financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance