Mgr. David Vaněk, Ph.D.

Disertační práce

"Mé náboženství": K symbolice dítěte v myšlení Friedricha Nietzscheho

"My Religion": Child Symbol in the Thought of Friedrich Nietzsche
Anotace:
Hlavní tezí práce je, že Nietzscheho sebeidentifikace jako vychovatele lidstva a otce nadčlověka je klíčem k rozluštění komplexní metaforicko-symbolické sémantiky jeho díla. Počínaje Lidským, příliš lidským zakládá Nietzsche svou filosofii na moderní pozitivistické vědě, s jejíž pomocí vysvětluje údajně zázračné morální fenomény (svatost, nesobecká láska, umělecký genius atd.). Tento postup však odlišuje …více
Abstract:
The author claims that Friedrich Nietzsche‘s self-identification as the Educator of Mankind and the Father of Overman is the key to unlock the complex metaphorical and symbolical semantics of his work. Starting from Human, All Too Human, Nietzsche firmly bases his philosophy on modern positivist science which he uses to explain allegedly miraculous moral phenomena (sainthood, selfless love, artistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Religionistika

Práce na příbuzné téma