MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Disertační práce

Financování léčby nádorových onemocnění v České republice

Financing of the cancer treatment in the Czech Republic
Anotace:
Východiska Léčba onkologických onemocnění je oblast zdravotní péče, ve které se setkáváme s velmi rychlým nárůstem výdajů. Příčinou je kromě samotné rostoucí incidence nádorových onemocnění i fakt, že do klinické praxe jsou zaváděny stále nové, mimořádně nákladné technologie, které sice posouvají možnosti léčby, ale za cenu mimořádným výdajů z veřejného zdravotního pojištění. Způsob financování zdravotnických …více
Abstract:
Financing of the Cancer Treatment in The Czech Republic Background The costs of cancer care are rapidly rising. The basis for that is complex. An increasing incidence of malignancies is an important factor, but even more significant seems to be the adoption of numerous innovative and almost always very expensive treatment technologies which are introduced every year. There is steady progress in improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta