Bc. Barbora Plichtová

Diplomová práce

Sportrubrik in Online-Medien. Stilistischer Vergleich „diepresse.com“ und „krone.at“

Sport section in online-media. Stylistic comparison of „diepresse.com“ und „krone.at“
Abstract:
This diploma thesis deals with the stylistic analysis of the sports column of the two Austrian newspapers Kronen Zeitung and Die Presse. The emphasis is placed on the detailed comparative analyses of the six newspaper articles from popular and quality press. The theoretical part deals with the mass and online media, the language of newspapers and the independent discipline – stylistics, which is used …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá stylistickou analýzou sportovní rubriky dvou rakouských novin Kronen Zeitung a Die Presse. Důraz je kladen především na podrobnou analýzu šesti zpráv bulvárního a seriózního deníku a jejich srovnání. Teoretická část práce se věnuje masovým a online mediím, jazyku novin a samostatné disciplíně – stylistice, jejíž poznatky jsou dále využity v praktické části. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta