Bc. Adéla Petránková

Diplomová práce

Vliv medií na psychiku jedince a společnosti

Media influence on the psyche of the individual and society
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem médií na psychický stav člověka. Autorka zkoumá, do jaké míry jsou jedinci ovlivněni médii a s nimi spojenou reklamou. Média působí na člověka v běžném pracovním životě i ve volném čase. Nejrizikovější skupinou jsou samozřejmě děti a dospívající, nicméně i na dospělé čekají v médiích jisté nástrahy. Teoretická část je zaměřena na rozdělení médií a reklamy, jejich …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of the social media on human behavior. The author examines the extent to which individuals are affected by the media and related advertising. Social media highly influences our free time but also our normal working life. Children and adolescents belong to the most risky group however on the social media await certain pitfalls for adults too. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství