Bc. Filip Štandl

Diplomová práce

Zavádění nového produktu na trh

Introduction of new product to the market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nalezením komunikační strategie nezbytné pro úspěšné zavádění nového produktu na trh. Pro potřeby splnění hlavního cíle je provedena analýza nového produktu - strojního zařízení mobilního odrazového drtič Sandvik QI341, jehož vlastnosti jsou hlavním obsahem komunikačního sdělení. V rámci komunikační strategie je rovněž provedena segmentace trhu, nezbytná pro individuální zaměření …více
Abstract:
The thesis is finding communication strategy which is necessary for successful introduction of the new product to the market. For the purposes of fulfilling the main object of thesis is necessary to analyze the new product – mobile impact crusher Sandvik QI341, because of its characteristics are the main content of communication with customers. As a part of communication strategy is done market segmentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní