Mgr. Lenka Flašíková

Bachelor's thesis

Optimalizace organizační struktury podniku

Optimalization of organization structure of the company
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení organizační struktury vybraného podniku. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, kdy se první část zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti organizování a organizační struktury. V dnešní době neexistuje jediná univerzální organizační struktura aplikovatelná na všechny společnosti, proto je důležité zkoumat vždy konkrétní prvky a faktory …more
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze and suggest changes of the organizational structure of a selected company. The first part of the thesis discusses the theoretical basis of organizational knowledge and typical organizational structures. Since there is no one universally applicable structure, the thesis specifically focuses on different aspects and factors that influence organizational structures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2019
  • Supervisor: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Reader: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta