Bc. Jan Gregor

Bakalářská práce

Četnictvo v habsburské monarchii a Československu se zaměřením na situaci v letech 1938-1939 z pohledu OČV Nové Město na Moravě a nadřízených složek

Gendarmerie in the Habsburg Empire and Czechoslovakia, with focus on the situation in the years 1938-1939 from the perspective of District Gendarmerie Headquarters Nové Město na Moravě and superior elements
Anotace:
Tématem práce je problematika četnictva na území habsburské monarchie a Československa. Hlavním cílem bude osvětlit vývoj tohoto orgánu, který začínal jako pouhý lokálně fungující sbor v severní Itálii a postupem času se stal celostátní organizací s velice širokým okruhem působnosti. Druhá polovina práce pak přibližuje krizový rok 1938 v Československé republice a jeho dopady na organizační strukturu …více
Abstract:
The topic of this thesis is the issue of the gendarmerie in the Habsburg Empire and Czechoslovakia. The main objective is to clarify the evolution of this institution, which began as just local corps in northern Italy and over time became the nationwide organization with a very wide range of activity. The second half of the work is describing the crisis year of 1938 in Czechoslovakia, and its impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta