Markéta MATYÁŠOVÁ

Diplomová práce

La culture et la civilisation maghrébine dans l'enseignement du français langue étrangere

-surtour dans les écoles sécondaires tcheques- (FLE)

Maghreb culture and civilization in French language courses
Abstract:
This thesis focuses on the culture and the civilization of the Maghreb in the education of the French language as foreign language, especially in the Czech secondary schools. Mainly we speak about the didactisation of the civilisation in class. Our work aims to present the importance of the education of the French as foreing language in connection with civilization and to show that we must not forget …více
Abstract:
Ce mémoire porte sur la culture et la civilisation maghrébine dans l'enseignement du français langue étrangere surtout dans les écoles sécondaires tcheques. Principalement nous parlons de la didactisation de sujet de la civilisation en classe. Notre travail a pour but de présenter l'importance de l'enseignement du FLE en liaison avec la civilisation et de plus de montrer qu'il ne faut pas oublier les …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATYÁŠOVÁ, Markéta. La culture et la civilisation maghrébine dans l'enseignement du français langue étrangere. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzštiny pro střední školy