Ing. Zdeněk Rys

Bachelor's thesis

Zavádění nového výrobku na trh

New product introduction on market
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce s názvem Zavádění nového výrobku na trh je návrh takového marketingového plánu, který by firmě ADC Blackfire Entertainment s.r.o. mohl pomoci zvýšit prodeje tohoto výrobku za cenu nižších nákladů souvisejících s jeho uvedením na trh. Součástí práce jsou i konkrétní návrhy řešení zjištěných problémů souvisejících s nastavenými firemními procesy a návrhy na vylepšení marketingové …viac
Abstract:
The aim of this Bachelor‘s thesis called New product introduction on market is to create marketing plan, which will help ADC Blackfire Entertainment s.r.o. company to increase sales of the product and save related costs. Bachelor‘s thesis include concrete solution proposals of established problems, which will lead to internal processes change and better marketing communication with target group of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta