Ing. Mgr. Eva Pavlíčková

Bakalářská práce

L'humanisme en Val de Loire - traduction et analyse stylistique

Humanism in the Loire Valley - Translation and Stylistic Analysis
Anotace:
Moje bakalářská diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá překladem dvou kapitol z knihy "Chateaux de la Loire" (Zámky na Loiře. Druhá část analyzuje tento překlad z hlediska lexikálního, syntaktického a stylistického.
Abstract:
My dissertation consists of two parts. The first part represents the translation of two chapters of the book "Castles in the Loire Valley". The second one deals with analysis (stylistic, lexical and syntactic) of this translation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta