Bc. Kateřina Kozáková

Diplomová práce

Inovační výkonnost a potenciál Slovinska

Innovation performance and potential of Slovenia
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou inovační výkonnosti a potenciálu Slovinska. První část vymezuje teoretická východiska pro oblast inovací, inovačních systémů a inovační politiky. Druhá část práce je zaměřena na analýzu statistických dat týkajících se inovační a výzkumné aktivity, lidských zrojů a ekonomické výkonnosti Slovinska. Data jsou sledována na národní a regionální úrovni NUTS 3. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with an analysis of innovation performance and potential of Slovenia. The first part of the thesis defines theoretical background of innovations, innovation system and innovation policy. The second part is focused on the analysis of statistical data dealing with innovation activity, human resources and economic performance of Slovenia. Data is observed on national level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta