Gabriela POLÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity dospělých

Leisuretime Activities of Adults
Anotace:
Hlavním tématem práce bylo zjistit, jaké volnočasové aktivity převládají u dospělých osob s odlišným druhem zaměstnání. Cílem této práce bylo zjistit skladbu, frekvenci a objem volnočasových aktivit u vybraných dospělých osob. Dále také zjistit pravidelně prováděné aktivity, jejich frekvenci a význam, jaký jim tito lidé přisuzují. Specifickou cílovou skupinou byli zaměstnanci firmy SUOB, s. r. o. vyrábějící …více
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is find which leisure activities are more popular at adults who have a different types of employment. The aim of this bachelor thesis is determine the composition, frequenci and volume of leisure activities at selected adults. The other aim is to find out which are a regularly activities and frequenci and significance which adults ascrible to these activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁCHOVÁ, Gabriela. Volnočasové aktivity dospělých. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta