Mgr. Jan Doleček

Bakalářská práce

Komplexní systém pro správu a evidenci zákazníků a síťových zařízení poskytovatelů síťových připojení

Complex ISPs' System for Clients and Network Devices Management and Accounting
Anotace:
V České republice vzniklo v posledních deseti letech velké množství malých a středně velkých poskytovatelů připojení k Internetu, kteří využívají převážně technologie Wi-Fi a Ethernet. S nárůstem počtu připojených zákazníků a počtu zaměstnanců, kteří se o síť starají, vyvstává potřeba informačního systému pro evidenci a správu zákazníků. S tím je i úzce spjata evidence síťových prvků, jejichž počet …více
Abstract:
There were established many small and middle-sized Internet Service Providers in the Czech Republic during last ten years. These companies provide mainly Wi-Fi and Ethernet technologies. The increase of number of connected customers and number of employees arises need of the Information System for the evidence and management of customers. The evidence of network devices is related to this problem, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika