MgA. Martina Sobková

Master's thesis

Reverzní hypotéka jakožto alternativa rozdílu mezi výší důchodu a platem

Reverse mortgage as an alternative to the difference between the amount of pension and salary
Abstract:
V dnešní době máme mnoho úvěrových bankovních produktů, přičemž reverzní hypotéka je jedním z nich. Ačkoliv v České republice tomu tak není, v zahraničí je reverzní hypotéka využívána již mnoho let jako produkt, který alternuje rozdíl mezi výší důchodu a platem tak, aby si penzista zajistil kvalitní životní úroveň do nejpozdějšího věku. Nutnost podobného produktu je o to naléhavější v dnešní době, …more
Abstract:
Today, we have many credit banking products and one of them is reverse mortgage. Although this is not the case in the Czech Republic, the reverse mortgage has been used abroad for many years as a product that alternates the difference between the amount of pension and salary, so that the pensioners ensure a standard of living into the later age. This topic is even more important at this age, when the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services

Theses on a related topic