Bc. Anna Kudrnová

Bakalářská práce

Sebeupálení jako vyjádření politického protestu. Jan Palach a Ryszard Siwiec - pokus o srovnání

Self-immolation as an Expression of Political Protest. Jan Palach and Ryszard Siwiec - an Attempt of Comparison
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jevem sebeupálení. Konkrétně sebeupálením českého studenta Jana Palacha a polského úředníka Ryszarda Siwiece v kinematografickém, literárním a historickém kontextu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the phenomenon of self-immolation. Specifically, by self-immolation of Czech student Jan Palach and Polish official Ryszard Siwiec in cinematographic, literary and historical context.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Malgorzata Balcerzak
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kamila Adamcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu