Bc. David Střelák

Master's thesis

Augmented Reality Tourist Guide

Augmented Reality Tourist Guide
Abstract:
Hlavním cílem práce bylo navrhnutí, vytvoření a vyhodnocení mobilní aplikace pro rozšířenou realitu - ARGuide. ARGuide je turistický průvodce pro Android, naimplementovaný v Javě a C/C++, který dokáže získat pozici ve světě za pomocí sensorů a zpracování obrazu. Aplikace byla vyhodnocena skupinou 30 uživatelů. Kromě technických parametrů sem měřila i kognitivní zátěž uživatelů.
Abstract:
As a main task, a mobile augmented reality application – ARGuide, has been designed, implemented and evaluated. ARGuide is a tourist guide application for Android written in Java and C/C++, able to obtain position and orientation in the real world using sensors and computer vision. Application evaluation has been done with a group of 30 people and cognitive workload of the participants, together with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2016
  • Supervisor: doc. Fotios Liarokapis, PhD
  • Reader: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Graphics

Theses on a related topic