Bc. David Střelák

Diplomová práce

Augmented Reality Tourist Guide

Augmented Reality Tourist Guide
Anotace:
Hlavním cílem práce bylo navrhnutí, vytvoření a vyhodnocení mobilní aplikace pro rozšířenou realitu - ARGuide. ARGuide je turistický průvodce pro Android, naimplementovaný v Javě a C/C++, který dokáže získat pozici ve světě za pomocí sensorů a zpracování obrazu. Aplikace byla vyhodnocena skupinou 30 uživatelů. Kromě technických parametrů sem měřila i kognitivní zátěž uživatelů.
Abstract:
As a main task, a mobile augmented reality application – ARGuide, has been designed, implemented and evaluated. ARGuide is a tourist guide application for Android written in Java and C/C++, able to obtain position and orientation in the real world using sensors and computer vision. Application evaluation has been done with a group of 30 people and cognitive workload of the participants, together with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Fotios Liarokapis, PhD
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma