Bc. Monika Spitzerová

Master's thesis

Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie).

Factors affecting burn out syndrome in health care professionals (comparison between oncology and psychiatry).
Abstract:
Cílem diplomové práce bude porovnat riziko vzniku syndromu vyhoření u pracovníků vybraných medicínských oborů, kdy každý obor je vystaven specifické psychické zátěži dle své specializace. V teoretické části se zaměříme na syndrom vyhoření, možnosti jeho prevence a rizika v rámci zdravotnického povolání. Výstupem bude zjištění, zda existuje korelace mezi proměnnými: syndrom vyhoření, strategie zvládání …more
Abstract:
This thesis focuses on comparing the risk of burnout syndrome in two different hospital departments. The aim of the theoretical section is to deliver overview of suitable methods aiding prevention and lowering the risk of burnout syndrome in medical professionals. The outcome is to determine whether there is a correlation between variables: burnout syndrome, stress management strategy and overall wellbeing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta