Petr MARKVART

Bakalářská práce

Zlaté pravidlo morálky v každodenní praxi ochrany obyvatelstva

The Golden Rule of morality in everyday practice population protection
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem Zlaté pravidlo morálky v každodenní praxi ochrany obyvatelstva je zamyslet se nad otázkami povinnností záchranářů v rámci plnění jejich pracovních povinností a zároveň zjistit, do jaké míry při své práci dokážou pracovat s určitou dávkou empatie ke svému okolí, k lidem, kterých se bezprostředně dotýká samotná krizová situace a kteří jsou ohroženi na zdraví, smrtí nebo …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis titled The Golden Rule of Morality in Everyday Practice of Population Protection is to ponder about the questions of rescuers' obligations within their work duties and to find out to what extent can they, in their line of work, operate with a certain amount of empathy to their surroundings, to the people, who are immediately affected by a crisis situation, whose health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKVART, Petr. Zlaté pravidlo morálky v každodenní praxi ochrany obyvatelstva. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9gs92z 9gs92z/2
4. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.