Bc. Kateřina Valentová

Bakalářská práce

Marketing a management taneční školy - skupiny

Marketing and management of dance schools - groups
Anotace:
Tématem bakalářské práce je marketing a management taneční školy - skupiny. Cílem této práce je popsat aktuální fungování konkrétní taneční školy a analyzovat toto jednání. Na základě zjištěných poznatků zhodnotit aktuální stav a vytvořit doporučení, která by mohla pomoci budoucímu vývoji školy. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, která vychází ze syntézy poznatků a část praktickou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with marketing and management of dance school - group. The target of this work is to describe the current state of a specific dance school and to analyze this leading style. Based on the researches, evaluate the actual status and suggest recommendations that could help the future development. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part is theoretical, based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kapoun
  • Oponent: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.