Mgr. et Mgr. Martin Šaroch

Bakalářská práce

Banální nacionalismus jako mediální agenda v bulvárním médiu: obsahová analýza deníku Blesk v letech 1992, 1998, 2006

Banal Nationalism as Media Agenda: Content Analysis of Tabloid Newspaper Blesk in 1992, 1998, 2006
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konceptem banálního nacionalismu, jak jej teoreticky formuloval Michael Billig (1995), jako mediální agendou v českém tištěném bulvárním deníku Blesk. Zkoumáme možné podoby reprezentace banálního nacionalismu na stránkách deníku během vybraných předvolebních obdobích let 1992, 1998 a 2006. Definovali jsme celkem jedenáct kategorií, jež odpovídají konkrétním formám reprezentace …více
Abstract:
This work concentrates at the concept of banal nationalism, as defined by Michael Billig (1995), as a media agenda in the Czech daily tabloid Blesk. Various possible representations of banal nationalism are examined in the chosen daily during the pre-election periods in 1992, 1998, and 2006. I define eleven categories which correspond with the actual forms of representation. In the next part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Miessler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií