Theses 

Dramatická hra s dětmi předškolního věku – Jitka Bartoníková Bednaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jitka Bartoníková Bednaříková

Bakalářská práce

Dramatická hra s dětmi předškolního věku

Dramatic Play with Preschool Children

Anotace: Tématem této bakalářské práce je dramatická hra s předškolními dětmi a její realizace. V teoretické části se zabývá vysvětlením základních pojmů, co je dramatická výchova, jaké naplňuje cíle, co je jejím obsahem, jaké jsou její techniky a metody. Dále se věnuje popisu dětí předškolního věku. Charakterizuje toto vývojové stádium a jeho specifika. Také se zabývá vztahem předškolních dětí ke hře. Snaží se vysvětlit přínos dramatické hry pro předškolní děti, věnuje se vhodným metodám, technikám a také literárním a jiným předlohám, ze kterých lze čerpat. Uvádí zásady pro převod literárního textu do předlohy k dramatické hře. Praktická část je zaměřena na převedení několika vybraných literárních textů do podoby scénářů pro dramatickou hru. Dále popisuje průběh realizace těchto dramatických her. V závěru hodnotí realizaci dramatických her s dětmi předškolního věku.

Abstract: The theme of this Bachelor thesis is a dramatic play with preschool children and its realization. In a theoretic part it deals with explanation of basic terms, what is a dramatic play, what kind of goals does it fulfill, what is its content, what kind of techniques and methods does it use. Furthermore it describes preschool children. It characterize this developmental stage and its specifics. It also deals with a relationship of preschool children to a play. It tries to explain a benefit of a dramatic play for them, it dedicates to appropriate methods, techniques and also literary and other sources, from which a dramatic play can draw. It mentions principles for transferring a literary text to a dramatic play draft. Practical part is focused on a transfer of several literary texts to dramatic play scripts. Then it describes its realization. At the end it reflects the realizations of dramatic play with preschool children.

Klíčová slova: dramatická výchova, metody, techniky a cíle dramatické výchovy, děti předškolního věku, hra, dramatická hra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Krista Bláhová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28007 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Bartoníková Bednaříková, Jitka. Dramatická hra s dětmi předškolního věku. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz