Tereza VÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Vliv tréninku v prostředí virtuální reality na úroveň jednoduché a složité reakční doby na vizuální podnět a audiální reakční dobu u studentů s oborem tělesná výchova.

Influence of virtual reality on simple and choice reaction time on visual stimulation and audial reaction time in students of physical education.
Anotace:
Cílem práce bylo aplikovat trénink ve virtuální realitě probíhající určitou dobu u skupiny patnácti studentů (experimentální skupina) ve věku 21 1,4 let trénink. A díky měření jednoduché, složité a audiální reakci zjistit, zda dojde ke zlepšení reakční doby. Trénink ve virtuální realitě trval 5 týdnů, kdy probandi docházeli na trénink reakční doby ve virtuální realitě. Pro měření jednoduché, složité …více
Abstract:
The graduation paper is focused on virtual reality and it's application in training of fifteen undergraduates (experimental group) aged 21 1,4 years. The goal was to find out if measuring of simple, complex and auditory reaction can improve reaction time. Working out in virtual reality lasted for five weeks, when probationers attended training of reaction time in virtual reality. Device Fitro reaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇOVÁ, Tereza. Vliv tréninku v prostředí virtuální reality na úroveň jednoduché a složité reakční doby na vizuální podnět a audiální reakční dobu u studentů s oborem tělesná výchova.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta