Bc. Pavel Démuth

Diplomová práce

In-Memory Data Management - porovnání s tradičními relačními databázemi

In-Memory Data Management - compared with traditional relational databases
Abstract:
The thesis deals with comparison of In-Memory relational database with traditional relational databases. At the beginning of the thesis it is briefly explained current method of using databases in the enterprise system and what changes allow the deployment of In-Memory approach. Furthermore, the thesis describes architecture of In-Memory Data Management and basic operations in this type of database …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá porovnaním in-memory relačných databáz s tradičnými relačnými databázami. Na začiatku práce je stručne vysvetlený doterajší spôsob použitia databáz v podnikových systémoch a aké zmeny umožnili zavedenie in-memory prístupu. Ďalej je v práci popísaná architektúra in-memory data managementu a základné operácie v tomto type databáz. Ako príklad som použil in-memory databázu SAP …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Hajn
  • Oponent: RNDr. Svatopluk Kalužík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma