Mgr. Jan Papoušek, Ph.D.

Rigorózní práce

Computerized Adaptive Practice of Factual Knowledge

Computerized Adaptive Practice of Factual Knowledge
Anotace:
Použití počítačů a jiných elektronických zařízení v rámci vzdělávání se stává stále častějším jevem. Díky tomuto trendu se otevírá mnoha lidem možnost učit se mimo instituce k tomu původně určených, někdy přímo ze svých domovů. V oblasti učení se faktů (například slovní zásoby cizího jazyka), kde procvičování hraje velkou roli, je typickým příkladem nasazení počítačů systém na jejich procvičování. …více
Abstract:
Using computers and other electronic devices in education becomes a growing phenomenon. This trend opens opportunities to learn outside traditional institutions, sometimes directly from their home. In a domain of learning of facts (e.g. vocabulary), where practicing plays a big role, systems for practicing are a good example of this kind of application of computers. To prevent wasting users' time these …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Oponent: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informatika