Theses 

Postup při zavádění systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a postupný přechod na požadavky normy ČSN EN ISO/TS 16 949:2002 ve společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o. – Jiří JEŽEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří JEŽEK

Bakalářská práce

Postup při zavádění systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a postupný přechod na požadavky normy ČSN EN ISO/TS 16 949:2002 ve společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o.

Process of quality system implementation according to ČSN EN ISO 9001:2001 and gradation to the requirements of ČSN EN ISO/TS 16 949:2002 in Donaldson Czech Republic s.r.o.

Anotace: Společnost Donaldson byla úspěšně certifikována ISO 9001 a ISO/TS 16 949. V současné době dokončuje implementaci 5S. V průběhu naší spolupráce jsem měl příležitost setkat se nejen s představiteli managementu, ale taktéž s lidmi z výroby, což mi dalo ucelený obrázek o společnosti. Právě seznámení se s problémy spojenými s implementací systému 5S na konkrétních pracovištích bylo při vytváření této práce stěžejní. Jak jsem již před zahájením této práce předpokládal, potvrdilo se mi, že největší problém je v oblasti lidských zdrojů ? vzdělávání. Především v této oblasti má společnost Donaldson nejvíce možností k neustálému zlepšování současného stavu. Je velmi těžké po tak krátké době hodnotit, avšak myslím si, že se jedná o společnost úspěšnou, která díky svému přístupu k věci je schopna ustát i toto nepříznivé období krize. Jednalo se o velmi příjemnou spolupráci, děkuji.

Abstract: Company Donaldson has been successfully certified for ISO 9001 and also for ISO/TS 16 949. At this time they finish implementation of 5S system. During our cooperation I had the occasion to met with the members of management and also with the people fropm the production. This gave me the compact view about the company. The knowledge of the problems connected with the 5S implementation on individual working stations was the fundamental thing during wring this document. As I supposed before I started to work on this document the biggist problem in this kind of company is the area of human resources ? education/training. This is the main area for Donaldson company for continous improvement of current situation. It is quite difficult to evaluate the company but I think that this plant is successfull due to its approach. And I belive that this company is able to get this economical situation under control. It was very pleasant cooperation. Thank you.

Klíčová slova: audity, automobilový průmysl, implementace systému, ISO normy, Klášterec nad Ohří(Česko), systém řízení jakosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petra Schatzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

JEŽEK, Jiří. Postup při zavádění systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a postupný přechod na požadavky normy ČSN EN ISO/TS 16 949:2002 ve společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o.. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:45, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz