Bc. Jan Špičák

Bakalářská práce

Mobile Music Studies: mapování nového oboru se zaměřením na poslech hudby a technologie

Mobile Music Studies: new field survey with focus on music listening and technology
Anotace:
Cílem bakalářské diplomové práce je představit obor Mobile Music Studies, který je zakotven v několika monografiích, a vytyčit tak základní terén pro další navazující studium. Práce mapuje vybraná témata vědního oboru zabývajícího se mobilitou hudby, který se ovšem neomezuje pouze na mobilní zařízení používaná při reprodukci, ale na komplexní problematiku mobility hudby ve veřejném prostoru. Práce …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to introduce the field of Mobile Music Studies, which is embedded in several books, and to lay out the basic ground for further study. The thesis maps selected topics in the field of music mobility, which is not limited itself to mobile devices used in reproduction but to the complex issue of music mobility in the public space. The thesis will present the basic theses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma