Bc. Jan Špičák

Bachelor's thesis

Mobile Music Studies: mapování nového oboru se zaměřením na poslech hudby a technologie

Mobile Music Studies: new field survey with focus on music listening and technology
Abstract:
Cílem bakalářské diplomové práce je představit obor Mobile Music Studies, který je zakotven v několika monografiích, a vytyčit tak základní terén pro další navazující studium. Práce mapuje vybraná témata vědního oboru zabývajícího se mobilitou hudby, který se ovšem neomezuje pouze na mobilní zařízení používaná při reprodukci, ale na komplexní problematiku mobility hudby ve veřejném prostoru. Práce …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to introduce the field of Mobile Music Studies, which is embedded in several books, and to lay out the basic ground for further study. The thesis maps selected topics in the field of music mobility, which is not limited itself to mobile devices used in reproduction but to the complex issue of music mobility in the public space. The thesis will present the basic theses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic