Ing. Vladana Kalinová

Bakalářská práce

Zajištění na stáří

Provision for retirement
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zajištění na stáří“ je popis a zhodnocení stávajícího systému důchodového zabezpečení a penzijní reformy a posouzení dalších možností zajištění se pro důchodový věk. První kapitola je věnována demografickému vývoji a důsledkům, které tento vývoj má na naše důchodové zabezpečení. Druhá kapitola se zabývá historií českého důchodového systému a metodami financování důchodových …více
Abstract:
The goal of the “Provision for retirement” thesis is the description and the evaluation of the current retirement insurance and the pension reform, and the assessment of the other options of ensuring for retirement. The first chapter is concerned with the demographic trends and their influence on the retirement insurance in the Czech Republic. The second chapter deals with the history of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2013
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. František Čámský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta