Bc. Alexandra Rambousková

Bachelor's thesis

Firemní kultura v nadnárodních organizacích

Corporate culture in multinational companies
Abstract:
Definování, porovnání firemní kultury a vysvětlení pojmu nadnárodní společnost. Rozbor jedné konkrétní firemní kultury společnosti působící jako maloobchodní prodejce na českém trhu – Tesco Stores ČR, a. s. Popis procesů působící na zaměstnance vstupující do pracovního prostředí a samotné působení společnosti na zákazníka. Zjištění, zdali je firemní kultura v nadnárodní společnosti udržitelná v celoplošné …more
Abstract:
Specification and analyze of corporate culture and clarify of term “multinational company”. Detail analyze of concrete corporate culture company as retail store on the Czech market – Tesco Stores ČR, a. s. Analyze of processes involving employees which are coming into the working environment and affecting of company on customer. Determination if the corporate culture in multinational company is globally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication