Bc. Zuzana Langerová

Bakalářská práce

Působení etiketizačních mechanismů na děti ve školním prostředí z pohledu pedagogických pracovníků Zlínského kraje

Implications of labelling children in school environment from the perspective of Zlin region teachers
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na působení mechanismů etiketizační teorie na děti. V teoretické části jsou porovnány názory pedagogů a sociologů, jež se teorií etiketizace zabývali, a v části praktické je rozpracována analýza rozhovorů s pedagogickými pracovnicemi Zlínského kraje, kde je nastíněn jejich názor na nálepkování. Bakalářská práce se pak zabývá nejen nálepkováním na veřejnosti a všeobecným …více
Abstract:
My thesis is focused on the impact of labelling on children, and is comprised of two main parts. The theoretical part compares the views of teachers and sociologists who study the problems of labelling. In the practical part I analyze interviews with teachers from the Zlin region, where they voice their views on labelling children. The thesis deals not only with labelling in public and with general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Práce na příbuzné téma