Mgr. Klára Kováčová

Bakalářská práce

A Comparison of Ideology of Ku Klux Klan in Civil Rights Era and in Present Days

A Comparison of Ideology of Ku Klux Klan in Civil Rights Era and in Present Days
Anotace:
Tato bakalářská práce stručně popisuje historii Ku Klux Klanu a zaměřuje se na dvě důležitá období v historii USA. Prvním obdobím jsou 50. a 60. léta 20. stol., kdy Klan bojoval proti silnému hnutí za rovnoprávnost Afro- Američanů. Druhým obdobím je současnost, kdy se Klan ztotožňuje s neo- nacistickými skupinami a přebírá jejich myšlenky. Práce srovnává situaci ve společnosti v daných obdobích, osobnost …více
Abstract:
This bachelor thesis describes shortly the history of the Ku Klux Klan and is focused on two important periods in the history of the USA. The first period is 50s and 60s of 20th cent., when the Ku Klux Klan strongly fought against Civil Rights Movement. The second period is present time when the Klan is connected with neo- Nazi organizations and takes their ideas. The thesis compares the situation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy