Bc. Zuzana MATEROVÁ

Diplomová práce

Využití fluorescence chlorofylu a při studiu změn UV stínění u vybraných druhů vyšších rostlin v důsledku rozdílných radiačních podmínek

Application of chlorophyll a fluorescence in the study of UV-shielding changes due to different radiation conditions for selected species of higher plants
Anotace:
Tato DP je založena na dvou nezávislých experimentech, jejichž společným jmenovatelem je popis funkčního stavu fotosyntetického aparátu, relativní míry UV-stínění a také změn v obsahu rostlinných pigmentů, u rostlin ječmene jarního (divoký typ- WT, mutantní typ- clo f2), který byl během vývoje vystaven odlišným radiačním podmínkám. První ze dvou experimentů (jaro 2010) byl založen na principu zpětné …více
Abstract:
This diploma thesis is based on two independent experiments, theirs common nominator is photosynthetic apparatus describing, relative level of UV-shielding and changes in photosynthetic pigments amount. For measuring we used spring barley plants (wild type, WT) and its mutant (chlorina f2, clo f2) grown in different light conditions during development. First of these experiments (spring 2010) was based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATEROVÁ, Zuzana. Využití fluorescence chlorofylu a při studiu změn UV stínění u vybraných druhů vyšších rostlin v důsledku rozdílných radiačních podmínek. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta