Mgr. Dorota Lichvárová

Bakalářská práce

Pohybové a tanečné spracovanie rolí v Divadle Slunečnice

Movement and dance portrayal of roles in Theatre Sunflower
Abstract:
Diploma project is about management of multiple roles in Theatre Sunflower in Brno. Especially about movement and dance portrayal of roles in staging for different audiences: kindergarten children, children in elementary schools, also adults, seniors and people with physical or mental disability.
Abstract:
Diplomový projekt sa zaoberá mojim účinkovaním v brnianskom Divadle Slunečnice. A to hlavne pohybovým a tanečným stvárnením množstva rolí v inscenáciách pre divákov navštevujúcich materské školy, základné školy, taktiež dospelých a seniorov, alebo ľudí s fyzickým, či psychickým obmedzením.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2016
  • Vedoucí: MgA. Hana Litterová
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/p4doa/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova

Práce na příbuzné téma