Mgr. Pavla Růžičková, DiS.

Diplomová práce

Netradiční metody a formy ve výuce matematiky

Non-traditional methods in teaching of mathematics
Anotace:
Diplomová práce s názvem Netradiční metody a formy ve výuce matematiky se zabývá problematikou použití takových výukových metod a organizačních forem, které obohatí výuku tohoto předmětu. V teoretické části se věnuje tematice vzdělávacího cíle, výukových metod, organizačních forem a netradičních výukových metod a výukových forem. Z těch netradičních se jedná o kooperativní výuku, tvořivé vyučování …více
Abstract:
The thesis entitled Non-traditional methods and forms in teaching mathematics deals with the use of such teaching methods and organizational forms that will enrich the teaching of this subject. In the theoretical part deals with issues of educational objectives, teaching methods, organizational forms and non-traditional teaching methods and teaching forms. The non-traditional are cooperative teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Květoslava Matoušková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta