Mgr. Barbara Zemanová

Bakalářská práce

Výtvarný projev jedinců s poruchou autistického spektra

Creative Expression in People with Autism Spectrum Disorder
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výtvarným projevem jedinců s poruchou autistického spektra. Teoretická část vymezuje poruchy autistického spektra, pojednává o základních oblastech postižení, klasifikaci a charakteristice jednotlivých poruch. V práci se zabývám problematikou výtvarného projevu, vývojem a specifiky dětského výtvarného projevu a projevu jedinců s poruchou autistického spektra, nezapomínám …více
Abstract:
The bachelor theses deals with visual art expression of individuals affected with autistic spectrum disorders. The theoretical part is focused on the general introduction of the area of autistic spectrum disorders, there are classifications and characteristics of these particular disorders. In the theses I deal with the issue of visual art expression, with the development and specifics of the child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kamenický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta