Monika ZEMANOVÁ

Diplomová práce

Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti

Mental disorder and the criminal law context
Anotace:
V práci se zabývám nejprve historií duševní nemoci. Následně je vymezen obecný pojem duševní poruchy, který je nadřazen nad všechny duševní choroby. Nově se duševní poruchou mimo duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci rozumí i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka. Popsány jsou pojmy příčetnost, nepříčetnost …více
Abstract:
The beginning of my thesis depicts the history of mental diseases. Then I have characterized the general concept of a mental disorder, i.e.common symptoms of all kinds of mental diseases. Nowadays mental disorders-apart from those based on mental diseases- include deep impairment of consciousness, mental retardation,severe antisocial personality disturbance and other serious mental and sexual deviations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Monika. Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo