Bc. Ondřej Liška

Bakalářská práce

Obsluha území průmyslové zóny Borská pole v Plzni linkami městské hromadné dopravy

Transport service of the industrial zone Plzeň, Borská pole provided by the lines of city public transport
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dopravní obsluhou průmyslové zóny linkami městské hromadné dopravy. V teoretické části je sledován urbanistický vývoj území a je zde zmíněn vývoj vedení linek po současnost. V navazující analytické části je nejprve detailně charakterizován stávající provoz. Druhá polovina práce je zaměřena na výhled provozu s důrazem kladeným na dlouhodobé období, za které je považován cílový …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with transport services provided by the lines of city public transport in the idustrial zone. The theoretical part focuses on urban development of the area and it mentions the development of the line scheme up to present days. The following analytical part studies current operation conditions in detail. The second half of the thesis focuses on the prospects of operation with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Liška, Ondřej. Obsluha území průmyslové zóny Borská pole v Plzni linkami městské hromadné dopravy. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika