Bc. František Henzl

Bachelor's thesis

Alternativní energetické zdroje v katastru obce Kryštofovy Hamry a jejich vliv na obecní rozpočet

Alternative energy sources in the territory of the village Kryštofovy Hamry and their impact on the municipal budget
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na popis využití alternativních zdrojů energie v obci Kryštofovy Hamry a jejich vliv na rozpočet obce. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části vysvětluje pojmy obec, rozpočet obce se zaměřením na příjmovou část, spolupráce soukromého a veřejného sektoru, větrná energetika a územní plánování. V druhé aplikační části popisuje obec Kryštofovy Hamry a výstavbu větrných …more
Abstract:
Die Bachelorarbeit beschreibt die Auslastung die alternative energetische Resources in der Gemeinde Kryštofovy Hamry und ihrer Wirkung auf das Gemeindebudget. Die Arbeit ist verteilet in zwei Parten. Im ersten Part es erklärtet die Begriffen wie die Gemeinde, das Gemeindebudget, die Öffentlich-private Partnerschaften, die Windkraft und die räumliche Planung. Im zweiten Part es beschreibt die Gemeinde …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Jitka Veselá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní