Bc. Soňa Pospíchalová

Bakalářská práce

Dentální hygiena u pacientů s handicapem

Dental health of disabled patients
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dentální hygieny u pacientů s handicapem. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se dále dělí na dvě podkapitoly, z nichž v první jsou rozebrány základní typy mentálního a somatického postižení a specifický přístup v komunikaci s těmito osobami. Druhá podkapitola popisuje dutinu ústní a její běžná onemocnění. Těmito se rozumí …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of dental hygiene for patients with disabilities. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is further divided into two sections, the first of which are discussed basic types of mental and somatic disability and specific approach in communicating with these people. Second subsection describes the oral cavity and its common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta