Mgr. Jitka Rozprýmová

Diplomová práce

Antroponyma v chrlickém lánové rejstříku (1674)

Proper Names in the south-east Region of Brno in 1674
Anotace:
Práce se zabývá rozborem vlastních jmen držitelů pozemků na chrlickém panství v poslední čtvrtině 17. století. V první části jsou sledována křestní jména, a to především z hlediska etymologického, grafického záznamu a frekvence užití. Druhá část práce je věnována popisu slovotvorných prostředků užitých při utváření(neustálené doplňkové jméno užívané v období před oficiálním uzákoněním příjmení v roce …více
Abstract:
Thesis contains analyse of proper names of land holders at south-east of Brno in 1674. In the first part are desribed first names from etymologic point of view. Second part is engaged in process of formation of second names.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta