Bc. David Culek

Diplomová práce

Preferenční obchodní dohody jako strategické nástroje zahraniční politiky: Asijsko-pacifický region

Preferential trade agreements as strategic instruments of foreign policy: The Asia-Pacific Region
Anotace:
Předmětem diplomové práce Preferenční obchodní dohody jako strategické nástroje zahraniční politiky: Asijsko-pacifický region je zkoumání politicko-strategických motivů stojících za vznikem preferenčních obchodních dohod (PTAs) v regionu Asie-Pacifik. Výzkumným předpokladem autora je zjištění, že v procesu formování vybraných PTAs hrály primární úlohu neekonomické faktory. První část práce stručně …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis Preferential Trade Agreements as Strategic Instruments of Foreign Policy: The Asia-Pacific Region is to study the politico-strategic motives behind the formation of preferential trade agreements (PTAs) in Asia-Pacific region. Author assumes that non-economic factors played a primary role in a formation process of selected PTAs. The first part briefly explores the theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta