Martina Šuhajová

Diplomová práce

Doprava v EU: současné trendy v železniční a silniční dopravě

EU Transport: current trends of rail and road transport
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice Společné dopravní politiky EU se zaměřením na železniční a silniční dopravu. První kapitola stručně charakterizuje historický vývoj dopravy a posléze vymezuje její základní pojmy. Následující kapitola je již výhradně zaměřená na charakteristiku základních kritických oblastí vybraných dopravních oborů, které v rámci integrace evropských dopravních systémů sehrávají …více
Abstract:
This thesis is devoted to the EU Common transport policy with a focus on rail and road transport. The first chapter briefly describes the historical development of transport and ultimately defines its basic concepts. The following chapter is exclusively focused on the basic characteristics of the critical areas of selected transport sectors, which in the context of the integration of European transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Milan Vošta
  • Oponent: Vladimír Jeníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47803

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod